فولاد 1.6587

فولاد سمانتاسیون 1.6587

فولاد 1.6587 به عنوان فولادهای آلیاژی سمانتاسیون با مشخصه 18CrNiMo7-6 در صنعت به فروش می‌رسد. اصطلاح سمانته کردن به معنای سخت شدن سطح قطعه بدون تغییر در مغز نمونه است.
فـولاد 1.6587 به علت دارا بودن نیکل و کروم بالا در برابر فشار و سایش مقاومت بسیار زیادی از خود نشان می‌دهد از این رو همیشه مورد توجه صنعتگران است.

فولاد 1.6587

درباره فولاد 1.6587

بیشترین کاربرد فـولاد 1.6587 مربوط به قطعات و اجزای تحت تنش شدید مثل چرخ‌های کوچک واسطه‌ای، چرخ‌های دندانه‌ای و چرخ‌های بشقابی می‌باشد.

نام های دیگر

بهلر جدید :E110

بریتانیا : 18CrNMo7-6

فرانسه : 18CND6

اسپانیا :18CrNiMo7-6

روشلینگ :Monix F

خواص مکانیکی

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))980-1420

سختی: (HB) 229

عملیات حرارتی

دمای برگشت دادن: 150-200

دمای سخت کردن: 780-870

دمای آنیل کردن: 650-700

دمای آهنگری: 850-1150

دمای نرماله: 850-880

دمای کربوره: 880-980

خواص فیزیکی

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.18

دانسیته :(g/c(m^3)) 7.85

هدایت حرارتی :(w/mk)38

مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)

ظرفیت گرمایی ویژه:(j/kg.k))0.46

ضریب انبساط حرارتی:(m/m.k))11.110^(-6)

خواص شیمیایی