فولاد 1.5920

فولاد 1.5920

فولاد 1.5920 با مشخصه 18CrNi8 از دسته فولاد های آلیاژی سمانتاسیون می باشد. در این فولاد عناصری مانند نیکل ، کروم ، سیلیسیوم ، منگنز و کربن وجود دارد که باعث چقرمگی آن می شود. این فولاد نیکل دار سطح بسیار سختی دارد و در برابر ضربه بسیار مقاوم است. کاربرد این فولاد در ساخت چرخ دنده های بزرگ ، چرخ های تخت و چرخ دنده هایی که تحت تحمل فشار و تنش های بالا و زیادی را در ابعاد بزرگ دارند ، می باشد.

نام های دیگر

بهلر جدید :W220
بهلر قدیم : ECN200
فرانسه : 20NC6
اسپانیا :F.150E
روشلینگ : RECN
پلدی : BEYG OE2
آمریکا :6264 (AMS)
خواص مکانیکی
استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1080-1470
سختی: (HB) 235
عملیات حرارتی
دمای برگشت دادن: 170-210
دمای سخت کردن: 800-830
دمای آنیل کردن: 650-700
دمای آهنگری: 850-1150
دمای نرماله : 850-880
خواص فیزیکی
مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.18
دانسیته :(g/c(m^3)) 7.85
هدایت حرارتی :(w/mk)38
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)
ظرفیت گرمایی ویژه:(j/kg.k))0.460
خواص شیمیایی سمانتاسیون 1.5920