ورق سرد

ورق رنگی

ورق رنگی

کلاف های گالوانیزه که در بخش تولید ورق گالوانیزه تولید شده است، وارد قسمت آماده سازی ورق می شود. در این بخش، سطح ورقه ها پولیش می شوند؛ این کار باعث حذف چربی ها و یا ناخالصی ها از سطح فلز می شود. بعد از این مرحله، سطح ورقه ها که به خوبی چربی زدایی […]

ادامه مطلب